Viswater

Regio Heinenoord - Viswater

Regio Heinenoord - Viswater:

Open Visplanner

Regio Oud-Beijerland - Boezem

Regio Oud-Beijerland - Boezem:

De Boezem ligt in een klein natuurgebied tussen Poortwijk en de Croonenburghwijk. Het water is ongeveer 25 meter breed en is aan één kant bevisbaar.
Het water is ondiep, ongeveer 50 tot 70 centimeter en er zijn geen vissteigers aanwezig. De laatste jaren groeit het water in de zomermaanden dicht met groen.

De vangsten op de Boezem bestaan vooral uit voorn, bliek, brasem en karper. Af en toe wordt hier ook een snoek of snoekbaars gevangen.

Onder karpervissers is dit water al jarenlang erg populair. Ook nachtvissen kan hier uitstekend, mits je in het bezit bent van een nachtvisvergunning natuurlijk.


Open Visplanner

Regio Oud-Beijerland - Even Buiten

Regio Oud-Beijerland - Even Buiten:

Even Buiten is een woonwijk met meerdere wateren. Aan al deze wateren staan huizen. In principe zijn er daardoor maar twee wateren waar echt goed gevist kan worden, namelijk twee redelijk grote vijvers. Een van deze vijvers heeft een zeer grote vissteiger, waar met meerdere personen tegelijk kan worden gevist.
Let erop dat je op deze steiger niet te veel beweegt, de trillingen hiervan kan de vis afschrikken. In de andere vijver heb je hier geen last van, omdat er geen steigers aanwezig zijn. In deze vijver kan vanaf de boezemkant gevist worden of in Even Buiten zelf. Een plekje tussen het riet dien je dan zelf te zoeken.De vangsten op deze wateren bestaan vooral uit voorn en bliek en af en toe (zeer!) grote brasem. Daarnaast zitten er erg veel grote karpers.
Helaas mag er door gebeurtenissen in het verleden, niet meer gevist worden met werphengels op dit water. Hierdoor ben je al snel aangewezen op de vaste lat en hierdoor wordt er nog maar zelden een karper op dit water gevangen.


Open Visplanner

Regio Oud-Beijerland - Haven

Regio Oud-Beijerland - Haven:

De Haven van Oud-Beijerland ligt middenin het centrum. In de haven liggen veel particuliere boten en vanuit hier vaar je zo het Spui op. Je hebt te maken met verschillende waterhoogtes, maar over het algemeen is het ongeveer 2 tot 4 meter diep.

Er kan gevist worden op de verschillende vlotten, maar let altijd op de boten van mensen.

De vangsten bestaan vooral uit voorn. In de wintermaanden kun je zelfs grote aantallen voorn vangen.


Open Visplanner

Regio Oud-Beijerland - Industrieterrein

Regio Oud-Beijerland - Industrieterrein:

De wateren op het Industrieterrein bestaan uit twee vijvers en twee sloten. De grootste vijver ligt aan de tuin van de fabriek van Mars, waar in het midden een fontein staat. De andere vijver is iets kleiner, maar is wel volledig rondom te bevissen. De sloten zijn ongeveer 12 meter breed en iets ondieper dan de vijvers.

Er zijn aan deze wateren geen vissteigers aanwezig, maar de waterkant is zeer goed begaanbaar.

De vangsten bestaan vooral uit voorn, bliek, giebel, brasem en karper. De diepte van de vijvers is ongeveer 1 meter.


Open Visplanner

Regio Oud-Beijerland - Poortwijk 1

Regio Oud-Beijerland - Poortwijk 1:

Het water van Poortwijk 1 is onderdeel van de Oud-Beijerlandse kreek en vormt de scheidingslijn tussen de woonwijken Poortwijk 1 en Poortwijk 2. Het water is ongeveer 15 meter breed en loopt vanaf het gemaal van de Stougjesdijk (de Greup), tot aan de fietsbrug bij de eerste steiger. Na deze fietsbrug kan er niet gevist worden, vanwege de begroeiing van riet en het staan van een groot appartementencomplex.

De vangsten in Poortwijk 1 bestaan vooral uit voorn, bliek en baars. Brasems worden hier niet vaak gevangen, net als karper. In de winter zijn vangsten van boven de 15 kilo aan voorn geen uitzondering.

Onder snoekvissers is dit gedeelte van de kreek zeer geliefd, vanwege de vele jagende snoeken en de formaten die hier rondzwemmen. Al vele metersnoeken zijn hier boven water gekomen. Ook het vangen van roofblei en af en toe een snoekbaars behoren tot de mogelijkheden.

Aan de gehele waterkant zijn onderhouden vissteigers aanwezig.

Open Visplanner

Regio Oud-Beijerland - Poortwijk 2

Regio Oud-Beijerland - Poortwijk 2:

Poortwijk 2 is het verlengde van Poortwijk kreek dokters en is sinds enige jaren zeer toegankelijk geworden voor sportvissers. Er is namelijk een fietspad aangelegd langs het water en door de plaatsing van vissteigers kun je als visser prima uit de voeten.

Het water loopt vanaf het woonhuis aan de kant van Poortwijk kreek dokters tot aan de Kwakscheweg. Het water is ongeveer 25 tot 30 meter breed en heeft een waterdiepte aflopend tot ongeveer 1,80 meter.

Er kan hier zowel met de vaste stok als feeder gevist worden. De vangsten bestaan uit voorn, bliek, baars, winde, brasem, karper, zeelt, roofbei, snoek en snoekbaars. Over het algemeen is de kans op grove vis hier groter, alhoewel het qua aantallen meestal niet kan tippen aan Poortwijk 1.

De laatste jaren ligt er, vooral in de zomer, redelijk veel groen in het water, waardoor vissen moeilijk wordt.


Open Visplanner

Regio Oud-Beijerland - Poortwijk kreek dokters

Regio Oud-Beijerland - Poortwijk kreek dokters:

Het water van Poortwijk kreek dokters heeft zijn naam te danken aan het feit dat er hier vroeger een dokterspost aanwezig was. Tegenwoordig is deze dokterspost er niet meer, alhoewel er in de nabije omgeving wel een groot medisch centrum is gevestigd.

Het water is een verlengde van Poortwijk 1 en is dus in principe hetzelfde water, alleen zijn de omstandigheden anders. Het water is 30 tot 40 meter breed, met een waterdiepte aflopend tot ongeveer 1,80 meter. Aan de kant van Poortwijk 1 begint het water met een grote kom waar aan de overkant een appartementencomplex is gevestigd, een stukje verder bevindt zich een brede brug en verderop versmalt het water zich, vanwege een woonhuis met een grote wilgenboom die over het water hangt.

De vangsten bestaan vooral uit voorn, bliek en baars. Brasem wordt hier regelmatiger gevangen dan in Poortwijk 1 en de meeste brasems zijn erg groot en donker van kleur (boven de 50 cm). Ook zeer grote karper wordt hier gevangen, evenals grote snoek en roofblei. De beste vangstperiode is van mei tot en met november. Na november trekt de vis meestal naar het water in Poortwijk 1, vanwege de intrede van de winter.

Het water heeft een zeer steile kant (oppassen!). De gehele waterkant is voorzien van vissteigers.


Open Visplanner

Regio Oud-Beijerland - Grote Put

Regio Oud-Beijerland - Grote Put:

De Grote Put ligt in de wijk Spuioeverwijk en wordt door een recreatie- en watersportgebied gescheiden van het Spui. Er is een grote, hoogstaande steiger aanwezig aan het water, verder zijn er moeilijk makkelijk begaanbare visstekken te vinden langs deze grote vierkante put.

Alhoewel de Grote Put flink begroeid is met veel groen in het water, is het voor veel karpervissers een geweldig water, vanwege de zeer grote karpers en de uitdaging die het met zich meebrengt.

In het verleden zijn hier veel karpers van boven de 30 pond gevangen. Ook zwemmen hier grote snoeken rond en zeer grote brasems tot wel 70 centimeter! Kleine vis wordt hier niet veel gevangen.

Het water is ongeveer 1,5 tot 2 meter diep.


Open Visplanner

Regio Oud-Beijerland - Kleine Put

Regio Oud-Beijerland - Kleine Put:

De Kleine Put ligt aan de oostkant van de Spuioeverwijk en ligt tegen het centrum van Oud-Beijerland aan. Voor het grootste deel wordt de waterkant omringd met woonhuizen, waar de achtertuinen op uitkomen. Een gedeelte is echter wel goed toegankelijk voor vissers.

De vangsten bestaan vooral uit voorn, bliek, brasem en karper. Het water heeft de vorm van een grote kom, waardoor er prima met de feeder gevist kan worden.


Open Visplanner

Regio Oud-Beijerland - Ruiseweg

Regio Oud-Beijerland - Ruiseweg:

Het water aan de Ruiseweg loopt vanaf de kant van het Spui richting camping de Kreek en de Zinkweg, waar het water vervolgens verder de polder in loopt. Het water staat uiteindelijk in verbinding met de wateren in Poortwijk.

Het water bevindt zich langs een zeer drukke weg, waar parkeren moeilijk is. De kant is zeer steil, waardoor vissen moeilijk is. Daarnaast ligt het water aan een groot stuk land van een boer, ga dus respectvol met dit land om, er worden hier in bepaalde periodes van het jaar gewassen verbouwd.

De vangsten bestaan vooral uit voorn, grote brasem en karper. Ook zijn hier regelmatig grote roofbleien gevangen tot wel 70 centimeter. Het water is ongeveer 20 meter breed.


Open Visplanner

Regio Oud-Beijerland - Spui

Regio Oud-Beijerland - Spui:

Het Spui is een snel stromende rivier tussen het Haringvliet en de Oude Maas. Het water loopt grofweg gezien tussen Goudswaard en Heinenoord.

In de Spuioeverwijk is de bodem schoon en hoeft er geen grote afstand gegooid te worden om veel vis te vangen. De zwaarte van de korf ligt tussen de 30 en 100 gram, afhankelijk van de stroming.

De waterkant is goed toegankelijk en de kant bestaat uit rotsen, maar met een stevig plateau kan hier prima gevist worden.

De vangsten bestaan vooral uit voorn, winde, brasem, baars en kolblei. Ook is het mogelijk om enkele zoutwatersoorten hier te vangen.


Open Visplanner

Regio Oud-Beijerland - Zinkwegvijver

Regio Oud-Beijerland - Zinkwegvijver:

De Zinkwegvijver ligt in de Zeeheldenwijk tegen de Zinkweg aan. Het water is een grote vijver, die door middel van een slootje doorloopt richting het park van Oud-Beijerland. Rondom het water zijn vissteigers aanwezig.

Het water is in de zomermaanden begroeid met zeer veel groen, hierdoor wordt vissen lastig.

De vangsten bestaan vooral uit veel voorn en baars en af en toe een grote brasem of zeelt. Ook zwemmen er hier zeer grote karpers en veel snoeken. Wanneer het warm is, kun je vanaf de Zinkweg mooi zien hoe de grote karpers tussen het groen aan de oppervlakte liggen te zonnen.


Open Visplanner

Regio Oud-Beijerland - Zoomwijckvijver

Regio Oud-Beijerland - Zoomwijckvijver:

De Zoomwijckvijver ligt in de wijk Zoomwijck en bestaat uit 3 vijvers die open met elkaar verbonden zijn en worden gescheiden door fietsbruggetjes. Rondom het water zijn vissteigers aanwezig, die iets in het water staan.

De eerste vijver aan de kant van het kleine winkelcentrum is een grote kom, de tweede vijver is een stuk smaller en de derde vijver is ook een kom met in het midden een eiland met veel (overhangende) bomen. Over het algemeen wordt er in de tweede vijver het minste gevangen, alhoewel het voor karpervissers soms leuke resultaten kan opleveren.

De waterdiepte ligt tussen de 50 centimeter tot ongeveer een meter. Er wordt op dit water vooral met de vaste stok gevist. Daarnaast is het water geliefd onder karpervissers. De vangsten bestaan vooral uit voorn, bliek, brasem en karper.

De vijvers lenen zich uitstekend om met kinderen te vissen. Er zwemmen in de vijvers wel veel eenden en aangezien dit water midden in een woonwijk ligt, vragen wij u zich netjes te gedragen en geen overlast te veroorzaken.

Wat net als voor alle andere wateren in Oud-Beijerland geldt: laat de waterkant schoon en netjes achter, er zijn prullenbakken aanwezig.


Open Visplanner

Regio Binnenmaas - Binnenbedijkte Maas

Regio Binnenmaas - Binnenbedijkte Maas:

De Binnenbedijkte Maas wordt in de volksmond vaak kortweg Binnenmaas genoemd. Het meer beslaat een oppervlakte van circa 175 Hectare. Naast het viswater in de polders het Westmaas Nieuwland, Munnikenland en de Polder Moerkerken en het gecombineerde gehuurde water in samenwerking met de hengelsportverenigingen de Kilvissers en de Rietvoorn Bonaventura Polder Trekdam - Sint Anthony polder heeft HSV Binnenmaas ook de visrechten van de Binnenbedijkte Maas. Bij enkele visstandbemonsteringen in de Binnenmaas zijn de volgende vissoorten aangetroffen:
 • Baars
 • Blankvoorn
 • Brasem
 • Karper
 • Kolble
 • Pos
 • Ruisvoorn
 • Snoek
 • Snoekbaars
 • Wind
 • Zeel       


Open Visplanner

Regio Binnenmaas - Boezemvliet

Regio Binnenmaas - Boezemvliet:

De Boezemvliet is een kleine vliet die van de Binnenbedijkte Maas te Maasdam naar de het gemaal te Puttershoek stroomt. Via het gemaal mondt deze vliet uit in de Oude Maas.

Lengte                  2,64 km
Van                       Binnenbedijkte Maas
Naar                      Oude Maas
Plaatsen                Maasdam, Puttershoek
Bevaarbaar over   2,5 km

Open Visplanner

Regio Binnenmaas - De Trekdam

Regio Binnenmaas - De Trekdam:

Polder Trekdam, 's-Gravendeel

Open Visplanner

Regio Binnenmaas - 's-Gravendeel - Vijver aan de Lindenhof

Regio Binnenmaas - 's-Gravendeel - Vijver aan de Lindenhof:


Gratis jeugdvissen in deze vijver

Als je nog géén 14 jaar bent (1 januari 2017) dan kun je in veel wateren van hengelsportvereniging Binnenmaas gratis vissen. Alle onderstaande wateren binnen de bebouwde kom zijn voor kinderen tot en met 14 jaar te bevissen zonder vergunning. Wil je vissen buiten de bebouwde kom, in de polder en in de Binnenmaas, maar dan moet eerst jeugdlid worden van hengelsportvereniging Binnenmaas.

Wat mag je:

 • Je mag vissen met 1 hengel; 
 • Je mag alleen vissen met brood, maden, wormen, deeg of maïs; 
 • De gevangen vis moet onbeschadigd in hetzelfde water worden teruggezet; 
 • Het is verboden vislijn en ander afval achter te laten


Open Visplanner

Regio Binnenmaas - 's-Gravendeel - Vijver aan de Noord Voorstraat

Regio Binnenmaas - 's-Gravendeel - Vijver aan de Noord Voorstraat:


Gratis jeugdvissen in deze vijver

Als je nog géén 14 jaar bent (1 januari 2017) dan kun je in veel wateren van hengelsportvereniging Binnenmaas gratis vissen. Alle onderstaande wateren binnen de bebouwde kom zijn voor kinderen tot en met 14 jaar te bevissen zonder vergunning. Wil je vissen buiten de bebouwde kom, in de polder en in de Binnenmaas, maar dan moet eerst jeugdlid worden van hengelsportvereniging Binnenmaas.

Wat mag je:

 • Je mag vissen met 1 hengel; 
 • Je mag alleen vissen met brood, maden, wormen, deeg of maïs; 
 • De gevangen vis moet onbeschadigd in hetzelfde water worden teruggezet; 
 • Het is verboden vislijn en ander afval achter te laten


Open Visplanner

Regio Binnenmaas - Lorregat

Regio Binnenmaas - Lorregat:

Ten noordoosten van Puttershoek en aangesloten op de Oude Maas en het Zuiddiep.

Open Visplanner

Regio Binnenmaas - Maasdam - Van Limburg Stirumlaan, vijver in het park

Regio Binnenmaas - Maasdam - Van Limburg Stirumlaan, vijver in het park:

Gratis jeugdvissen in deze vijver

Als je nog géén 14 jaar bent (1 januari 2017) dan kun je in veel wateren van hengelsportvereniging Binnenmaas gratis vissen. Alle onderstaande wateren binnen de bebouwde kom zijn voor kinderen tot en met 14 jaar te bevissen zonder vergunning. Wil je vissen buiten de bebouwde kom, in de polder en in de Binnenmaas, maar dan moet eerst jeugdlid worden van hengelsportvereniging Binnenmaas.

Wat mag je:

 • Je mag vissen met 1 hengel; 
 • Je mag alleen vissen met brood, maden, wormen, deeg of maïs; 
 • De gevangen vis moet onbeschadigd in hetzelfde water worden teruggezet; 
 • Het is verboden vislijn en ander afval achter te laten


Open Visplanner

Regio Binnenmaas - Maasdam - Vijver gemeentehuis Binnenmaas

Regio Binnenmaas - Maasdam - Vijver gemeentehuis Binnenmaas:

Wateroppervlakte
0,2575 hectare

Overlengte
0,206 kilometer

Open Visplanner

Regio Binnenmaas - Polder Groot-Koninkrijk

Regio Binnenmaas - Polder Groot-Koninkrijk:

De wateren in de polder Groot-Koninkrijk en de plas in de polder de Gorzen worden niet door ons gepacht. Het is ten strengste verboden daar te vissen.

Open Visplanner

Regio Binnenmaas - Polder Maasdam

Regio Binnenmaas - Polder Maasdam:

Polder Maasdam tot aan de oude grens van de Gemeente Heinenoord.

Open Visplanner

Regio Binnenmaas - Polder Mijnsheerenland

Regio Binnenmaas - Polder Mijnsheerenland:

De Polder Mijnsheerenland van Moerkerken binnenbands (ca. 1330 ha) bevindt zich noordelijk van de Binnenbedijkte  Maas (ook wel Binnenmaas genoemd) tussen Mijnsheerenland en Puttershoek. De polder wordt aan de noordzijde begrensd door de Blaaksedijk en aan de zuidzijde ligt de boezemkade van de  Binnenbedijkte Maas. De polder kent een overwegend agrarische functie (akkerbouw). Binnen  het gebied bevinden zich de kernen Puttershoek, Maasdam en Mijnsheerenland en het  buurtschap Blaaksedijk.

Open Visplanner

Regio Binnenmaas - Polder het Munnikenland van Westmaas

Regio Binnenmaas - Polder het Munnikenland van Westmaas:

Open Visplanner

Regio Binnenmaas - Polder Oude- en Nieuw Bonaventura

Regio Binnenmaas - Polder Oude- en Nieuw Bonaventura:

Open Visplanner

Regio Binnenmaas - Polder St. Anthoniepolder

Regio Binnenmaas - Polder St. Anthoniepolder:

Sint Anthoniepolder of Sint Anthonypolder is de naam van een polder en een gehucht in de gemeente Binnenmaas. De polder is gelegen aan de Binnenbedijkte Maas.

Open Visplanner

Regio Binnenmaas - Polder Westmaas - Nieuwland

Regio Binnenmaas - Polder Westmaas - Nieuwland:

Polder Westmaas - Nieuwland vanaf de Snelweg A29 richting Westmaas

Open Visplanner

Regio Binnenmaas - Puttershoek - Singel aan de Kastanjelaan

Regio Binnenmaas - Puttershoek - Singel aan de Kastanjelaan :


Gratis jeugdvissen in deze vijver

Als je nog géén 14 jaar bent (1 januari 2017) dan kun je in veel wateren van hengelsportvereniging Binnenmaas gratis vissen. Alle onderstaande wateren binnen de bebouwde kom zijn voor kinderen tot en met 14 jaar te bevissen zonder vergunning. Wil je vissen buiten de bebouwde kom, in de polder en in de Binnenmaas, maar dan moet eerst jeugdlid worden van hengelsportvereniging Binnenmaas.

Wat mag je:

 • Je mag vissen met 1 hengel; 
 • Je mag alleen vissen met brood, maden, wormen, deeg of maïs; 
 • De gevangen vis moet onbeschadigd in hetzelfde water worden teruggezet; 
 • Het is verboden vislijn en ander afval achter te laten


Open Visplanner

Regio Binnenmaas - Singel aan de Groeneweg bij Wijk van je Leven

Regio Binnenmaas - Singel aan de Groeneweg bij Wijk van je Leven :


Gratis jeugdvissen in deze vijver

Als je nog géén 14 jaar bent (1 januari 2017) dan kun je in veel wateren van hengelsportvereniging Binnenmaas gratis vissen. Alle onderstaande wateren binnen de bebouwde kom zijn voor kinderen tot en met 14 jaar te bevissen zonder vergunning. Wil je vissen buiten de bebouwde kom, in de polder en in de Binnenmaas, maar dan moet eerst jeugdlid worden van hengelsportvereniging Binnenmaas.

Wat mag je:

 • Je mag vissen met 1 hengel; 
 • Je mag alleen vissen met brood, maden, wormen, deeg of maïs; 
 • De gevangen vis moet onbeschadigd in hetzelfde water worden teruggezet; 
 • Het is verboden vislijn en ander afval achter te laten


Open Visplanner

Regio Binnenmaas - Aftakking Negenmorgenvliet langs Provincialeweg N489 richting Klaaswaal

Regio Binnenmaas - Aftakking Negenmorgenvliet langs Provincialeweg N489 richting Klaaswaal:


Wateroppervlakte    Oeverlengte
0,5296 hectare         0,596 kilometer


Gratis jeugdvissen in deze vijver

Als je nog géén 14 jaar bent (1 januari 2017) dan kun je in veel wateren van hengelsportvereniging Binnenmaas gratis vissen. Alle onderstaande wateren binnen de bebouwde kom zijn voor kinderen tot en met 14 jaar te bevissen zonder vergunning. Wil je vissen buiten de bebouwde kom, in de polder en in de Binnenmaas, maar dan moet eerst jeugdlid worden van hengelsportvereniging Binnenmaas.

Wat mag je:

 • Je mag vissen met 1 hengel; 
 • Je mag alleen vissen met brood, maden, wormen, deeg of maïs; 
 • De gevangen vis moet onbeschadigd in hetzelfde water worden teruggezet; 
 • Het is verboden vislijn en ander afval achter te laten


Open Visplanner

Regio Strijen - Viswater

Regio Strijen - Viswater:

Open Visplanner

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies