Visgebieden 2024


ALLE REGIO JEUGDVISSEN

In alle wateren van HSV Groot Hoeksche Waard mogen kinderen tot en met 14 jaar gratis vissen met onze jeugdvergunning.

REGIO OUD-BEIJERLAND

Nachtvissen is toegestaan in de volgende wateren: De Boezem, Poortwijk 2 vanaf de vissteigers 1 t/m 30. Kreek/Dokters steiger 1 t/m 16, Kleiput Oude Tol aan de zijde van het Spui en de parkeerplaats, Ruiseweg tot aan de camping.
Voor de overige wateren is nachtvissen alleen toegestaan in de maanden juni, juli en augustus.

Let op! Nachtvissen is verboden
In de Zoomwijck, Even buiten en industrieterrein de Bossche.
(Gemeente verordening), Borrekeen, Kleine Gat.

Het is verboden met werphengels te vissen in het water van de EVEN BUITEN om overlast aan de bewoners te voorkomen.
(Gemeente verordening) Voor het vissen in de haven van Oud-Beijerland is een vlotvergunning van Watersportvereniging Het Spui verplicht. Deze kan aangevraagd worden bij de vereniging.

REGIO HEINENOORD

Nachtvissen is toegestaan.

Verboden te vissen in de Vliet vanaf gemaal Goidschalksoord tot aan de tienvoet en het water dat haaks op de beuzem ligt ten zuiden van de N217.
Visrechten zijn in eigen beheer.
 
Geen visrechten voor de bluswatervijver bij de Heinenoordtunnel.

REGIO BINNENMAAS

Nachtvissen is toegestaan.
 
Op de oeverlanden in het beheer van Staatsbosbeheer is het verboden te vissen. Op het terrein naast de vissteiger aan de Polderdijk is het vissen vanafde houten visstoepen toegestaan. De wateren in de polder Groot-Koningrijk en de plas in de polder de Gorzen worden niet door ons gepacht. Het is ten strengste verboden daar te vissen.

Het is niet toegestaan te nachtvissen in de kern van Maasdam aan de Polderdijk achter de manege en de tennisbaan en op het eiland achter de bungalows aan de Binnenmaasoever. Het is eveneens niet toegestaan te nachtvissen vanaf het recreatieoord Binnenmaas, de strandjes van Mijnsheerenland en Westmaas(naast de strandjes toegestaan) en vanaf het openbaar gebied achter de Munnikenweg ter hoogte van de woningen aan de Grote Riethure 1 t/m 3  in Westmaas, invalidesteiger. 3e hengel vergunning is alleen mogelijk voor de Binnenmaas en wordt apart en in beperkt aantal afgegeven, zie hiervoor onze website voor verdere informatie.

Papenweg en Buijensweg:
- Nachtvissen verboden.
- Vissen alleen toegestaan vanaf de steigers.

REGIO STRIJEN

Nachtvissen gedurende het hele jaar toegestaan in de Keen vanaf de steigers. Het is verboden om bebouwd akkerland te betreden. Het is toegestaan te vissen in de polder:
 • Oud- en Nieuw Bonaventura, polder Trekdam, de ST. Anthoniepolder.
 • De Keen vanaf gemaal Overwater tot aan de Boompjesstraat.
 • Het spui (de haven in het dorp) vanaf de boompjesstraat tot aan de brug gelegen in de rondweg (net voorbij de watertoren). Vervolgens richting Strijensas de Strijensehaven vanaf de loswal (kruising Kooilandsedijk / Sasseweg) tot aan de loswal in Strijensas (John Biesheuvel watersport).
 • Het oude land van Strijen. Het vissen is daar alleen toegestaan vanaf de openbare wegen en vanaf het natuurpad van de Waleweg bij het gemaal Overwater in noordelijke richting.
 • Oeverlanden Hollands diep (APL polder): Alleen vissen in het door Staatsbosbeheer aangewezen water, Hier gelden de regels van Staatsbosbeheer.

Verboden te vissen:
Vanaf de bushalte aan de schelpweg tot aan de steenplaats. (uitmonding oude haven) Dit is particulier bezit.

LOOPRECHTEN RIVIEREN

 • Daar waar het Piershilse Gat uitmondt in het Spui.
 • De Oude Tol in Oud-Beijerland.
 • De wijk spuioever in Oud-Beijerland.
 • De oever bij Klein Profijt te Oud-Beijerland.
 • De uitmonding van de haven van Heinenoord.
 • Ter plaatse van het bruggenhoofd van de voormalige Barendrechtse brug.
 • Ter plaatse van de Heinenoordtunnel.
 • Bij Kuipersveer.
 • Het openbaar toegankelijke grasveld langs de rivier te Puttershoek.
 • De oever van de Dordtse Kil nabij de watertoren te ‘s-Gravendeel - de Wacht

ONTHEFFING NACHTVISSEN

 • De visser en zijn gezelschap veroorzaken geen nachtelijk lawaai en laten geen rommel achter.
 • Het is verboden de oever en de oevervegetatie te beschadigen.
 • Het is niet toegestaan een tent te plaatsen. Wel mag een paraplu, al dan niet voorzien van daarbij behorende flappen. De paraplu mag geen grotere afmeting hebben dan 3 bij 3 meter en moet een neutrale groene, bruine of camouflagekleur hebben.
 • Het is de sportvisser verboden overmatig alcohol te gebruiken, geluidsoverlast te veroorzaken, muziek te maken of af te spelen en open vuur te stoken.
 • Afval moet in het eenvoudige kampeermiddel worden bewaard en moet bij het verlaten van de visplek worden meegenomen.
 • Bij overtreding van bovengenoemde punten wordt u geacht zonder vergunning gevist te hebben en kan royement volgen. Restitutie vindt niet plaats.

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Men dient zich te allen tijde te houden aan de voorwaarden en bepalingen, zoals verder in dit overzicht vermeld.
 2. Men dient in het bezit te zijn van vispas van hsv Groot Hoeksche Waard, lijst van viswateren of beschikken over de visplanner op een smartphone.
 3. Ondergetekende verklaart zich te houden aan de voorwaarden en bepalingen, zoals in dit document vermeld. Het is hem of haar bekend dat bij overtreding er geacht wordt alsof er gevist is zonder vergunning.
 4. Bij controle dient men zich te kunnen legitimeren. Een controleur moet zich altijd legitimeren door zijn controlepas te tonen.
 5. Het betreden van een dijkvak langs de rivier kan alleen geschieden waar dit op de kortste wijze, langs de kennelijk daartoe aangewezen weg, ter bereiking van de oever, mogelijk is.
 6. De visplek dient schoon achtergelaten te worden.
 7. Gevangen vis dient in het zelfde water worden teruggezet.
 8. Alle door de minister toegestane aassoorten mogen worden gebruikt m.u.v. gekleurde maden.
 9. Vanaf 1 maart tot de laatste zaterdag in mei (nationale hengeldag) geldt een verbod voor deze aassoorten: slachtproducten, een dood visje of enig kunstaas (uitzondering voor kunstvliegen kleiner dan 2.5 cm).
 10. Het is ten strengste verboden paling in bezit te hebben. Het vissen hierop is voorbehouden aan de beroepsvisser.
 11. Het vissen op roofvis bij hoge temperatuur in ondiep water (tot ca 1,5 meter) wordt dringend ontraden vanwege het welzijn van de vis.
 12. Voor het welzijn van de vis is een onthaakmat aanbevolen.
 13. Er mag met maximaal 2 hengels worden gevist. Een uitzondering kan worden gemaakt voor de Binnenmaas, zie daarvoor de vermelding bij de Regio Binnenmaas.
 14. Hinder geen andere vissers. Gelieve de lijnen recht vooruit te werpen.
 15. Bij overtreding van bovengenoemde punten wordt u geacht zonder vergunning gevist te hebben en kan royement volgen. Restitutie vindt niet plaats.

 • IN DE APV VAN DE GEMEENTE IS OPGENOMEN DAT BIJ NACHTVISSEN, INDIEN TOEGESTAAN, ALLEEN ALS OVERNACHTINGSMIDDEL EEN PARAPLU MET ZIJFLAPPEN IS TOEGESTAAN.

Dit “Overzicht van wateren en de regels” is bedoelt als Bijlage bij:
Een geldig voorlopig bewijs van lidmaatschap met de vermelding 660 hsv Groot Hoeksche Waard of Een geldige vispas van de hsv Groot Hoeksche Waard met de beginnende 5 lidmaatschapscijfers 16660.