Havens

Op de Binnenmaas hebben we twee haven ten behoeve voor visbootjes. Eén aan de kant van Maasdam en de andere in Westmaas, bij ons clubgebouw. Elke haven heeft een eigen havenmeester.

  • Havenmeester Maasdam : Kees van Veldhoven
  • Havenmeester Wetsmaas: Dennis Terlouw

Boot in en uit het water

Jaarlijks worden de visboten in en uit het water gehaald. Uit het water halen van de visboten vindt plaats op derde zaterdag in november. De datum voor het te water laten is vastgesteld op de derde zaterdag in april. Tijdens deze dagen dienen de huurders aanwezig te zijn en is men verplicht assistentie hierbij te verlenen.

Indien de booteigenaar hier aan géén gehoor geeft blijft de boot op eigen risico in het water liggen. Boten die op eigen initiatief uit het water worden gehaald mogen alleen op aanwijzing van de havenmeester op het terrein van de visclub worden geplaatst.

Bij kans op schade aan de steigers (bijvoorbeeld door extreem winterweer) kan het bestuur de booteigenaar verplichten de boot alsnog uit het water te halen. Tevens wordt door het bestuur vastgesteld op welke datum de zich op het terrein bevindende boten te water worden gelaten, c.q dienen te zijn. Vanaf de derde zaterdag in mei mogen er géén boten meer op de wal aanwezig zijn.

Is het vaartuig op de door het bestuur bepaalde datum nog niet in het water gebracht, dan zal dit gebeuren op kosten van de huurder. Indien deze kosten niet binnen 4 weken na ontvangst van de nota zijn betaald, dan wordt de huurovereenkomst als beëindigd beschouwd. Verrekening van het liggeld zal niet plaatsvinden.

Voor meer informatie ga naar: havenreglement